Socialstyrelsen

Patientsäkerhet

Alla behandlare hos CLINIQUE NOIR är läkare eller sjuksköterskor, legitimerade hos Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen är en svensk myndighed som utvecklar och reglerar hälso fackliga branschområden, härunder sjukhus och estetiska kliniker.

Föremålet med Socialstyrelsen är att föra ett register över hälso fackliga personer som arbetar i Sverige. Utfärda legitimation till t.ex. läkare och sjuksköterskor samt förvalta rättningslinjer och rättsliga värderingar inom hälsosektorn i Sverige med henblik på att säkra patientsäkerheten.

CLINIQUE NOIR är en seriös klinik där patientsäkerheten prioriteras högt. Vi har därför följande procedur med hänsyn till hantering av patienter i kliniken:

  • Alla behandlingar är omfattade av klinikens patientförsäkring.
  • Kliniken är registrerad som en behandlingsplats hos Socialstyrelsen.
  • Kliniken har en registrerad företags ansvarlig specialläkare.
  • Kliniska behandlingar som t.ex. injektionsbehandling med inte-permanent filler, botulinumtoksin (botox) eller laser hårborttagning utförs endast av specialutbildad hälso facklig personal, härunder estetiska läkare och sjuksköterskor.
  • Journalföring av behandlade patienter, härunder före/efter foto.
  • Obligatorisk konsultation före+efter utförd behandling.

CLINIQUE NOIR över håller alla gällande krav från Socialstyrelsen.

Martin är ansvarig läkare i Malmö och specialistläkare inom dermatologi. Han har arbetat i många år med estetisk och medicinsk behandling.